FLUSH REPORT

FLUSH!! REPORT!! MGA REQUIREMENTS SA PAGHIGOP NG SEPTIC TANK 1 – Siguraduhing walang outstanding balance sa inyong bill 2 – Makipag-ugnayann sa aming tangapan o sa barangay para malaman ang iskedyul ng pag papasipsip 3 – Buksan na ang poso negro bago pa dumating ang...

Alam mo ba?

ALAM MO BA???  Ang Septage o ang laman ng septic tank na nakolekta ng truck ay dadalhin sa Septage Treatment Facility para malinisan at masiguradong pasok sa DENR Standards. Ang Septage ay dadaan sa screening, sedimentation, biological treatment at disinfection kung...