FLUSH!! REPORT!!

MGA REQUIREMENTS SA PAGHIGOP NG SEPTIC TANK

1 – Siguraduhing walang outstanding balance sa inyong bill

2 – Makipag-ugnayann sa aming tangapan o sa barangay para malaman ang iskedyul ng pag papasipsip

3 – Buksan na ang poso negro bago pa dumating ang araw ng pagsipsip dapat ang butas ay hindi liliit sa 6 inches diameter

4 – Isara ang poso negro matapos makolektahan