Ultraviolet Disinfection System

The UV system treats 30m3 water/hour, continuously running, with the subsequent injection of 50mg/l of liquid active oxygen.

SCADA

A system for remote monitoring and control that operates with coded signals over communication channels (using typically one communication channel per remote station).
transparency-seal

Philippine Transparency Seal

PGS

 

Anti-Fixing Campaign  


FLUSH REPORT

FLUSH!! REPORT!! MGA REQUIREMENTS SA PAGHIGOP NG SEPTIC TANK 1 – Siguraduhing walang outstanding balance sa inyong bill 2 – Makipag-ugnayann sa aming tangapan o sa barangay para malaman ang iskedyul ng pag papasipsip 3 – Buksan na ang poso negro bago pa dumating ang...

read more

Alam mo ba?

ALAM MO BA???  Ang Septage o ang laman ng septic tank na nakolekta ng truck ay dadalhin sa Septage Treatment Facility para malinisan at masiguradong pasok sa DENR Standards. Ang Septage ay dadaan sa screening, sedimentation, biological treatment at disinfection kung...

read more

Sumasalamin sa kalikasan ang lagay ng ng ating kalusugan

Sumasalamin sa kalikasan ang lagay ng ng ating kalusugan. Ang diarrhea ay ang pangalawa na pinaka-nakamamatay na sakit para sa mga batang nasa limang taong gulang pababa na nagdudulot ng 2,000 pagkamatay bawat araw. Naging sanhi naman ang dengue na nasa halos 60,000...

read more

Kinaya ng ilog natin noon. Naghihingalo sa’tin ngayon.

Ang mga ilog at mga sapa ay may natural na kakayahan na malinisan ang kanilang sarili sa paglipas ng panahon. Pero habang dumadami ang populasyon, dumarami din ang nalilikha nating dumi. Hindi na nakakasabay ang pangsariling paglilinis ng ating mga ilog sa pagdami ng...

read more
transparency-seal

Local Water Utilities Administration

payment_centers
Water is the driver of Nature.
Leonardo da Vinci

If there is magic on this planet, it is contained in water.
Loran Eisely

 csc coa dbm hdmf  gsis-logo dost-logo