Ang mga ilog at mga sapa ay may natural na kakayahan na malinisan ang kanilang sarili sa paglipas ng panahon. Pero habang dumadami ang populasyon, dumarami din ang nalilikha nating dumi. Hindi na nakakasabay ang pangsariling paglilinis ng ating mga ilog sa pagdami ng duming dulot ng paglaki ng ating populasyon ngayon.