“Ang tubig na ating ginamit… Sa ‘ting kalikasan din ang balik.”

Ang mga aktibidad na ginagamitan natin ng tubig;
1. Pag flush ng inidoro
2. Pag hugas ng kamay
3. Pag linis ng mga pinagkainan

ay ilan lang mga halimbawa kung saan nakaka-generate tayo ng maruming tubig o “wastewater”. Pag ‘di nalinisan ang “wastewater”, ito ay maaaring makasira pagbalik nito sa ating kalikasan.