Masayang naipag-diwang ang nagdaang “Year End Assembly” ng City of San Fernando Water District, na ginanap noong Disyembre 18, 2015 sa Cafe Rustico, CSFP.
Sa pangunguna ng General Manager na si Jorge P. Gumba at mga kasapi ng Board of Directors, sari-saring mga pa-premyo ang ipinamigay ng kumanya sa mga empleyado nito. Nagkaroon naman ng labanan sa kantahan na isinunod ang tema sa tv show na “The Voice” na kung saan may kinatawan ang bawat Dibisyon. Tinanghal na kampeon sa taong ito si Murphy Sapnu na galing sa Management Services Division, pangalawa naman ang kinatawan ng Water Sanitation and Mainline Distribution Management Division na si Michael Allen Manapat, at pangatlo sa pwesto si Jan-nelle Lacanlale na mula sa Budget and Accounting Division.
Nagtanghal rin sa pagtitipong ito ang mga empleyadong kumatawan sa PAMAWD Christmas Party na kung saan naging kampeon sa parehas na taon ang CSFWD.